lördag 15 november 2014

2014 års sommarutmaning

Varje är har Kvilthäxorna en utmaning som sys under sommaren och hösten. I år var utmaningen att sy av likadana tyger. Olika men ändå lika.













Nu planerar Kvilthäxorna för utställning!